Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ostatnie spotkanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

W poniedziałkowe popołudnie (04.02.2013) odbyło się ostatnie spotkanie społecznej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego pierwszej kadencji, działającej w powiecie gostyńskim. W skład Rady wchodzi 2 radnych Rady Powiatu Gostyńskiego, 2 osoby wskazane przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego oraz 5 przedstawicieli wybranych przez organizacje pozarządowe: Krzysztof Fekecz - przewodniczący, Ewa Misiaczyk, Agnieszka Wujek, Magdalena Ratajczak, Alfred Siama, Ireneusz Lesiński, Leszek Dworczak, Radosław Frydryszak i Mirosław Sobkowiak.

W czasie swojej dwuletniej kadencji Rada opiniowała uchwały i akty prawa miejscowego, wyrażała opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w sprawie zadań publicznych przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Rada przyczyniła się też do utworzenia powiatowego Centrum Aktywności Lokalnej, wspierającego na co dzień organizacje pozarządowe. Współpracowała przy przeprowadzeniu Gali Wolontariusza Roku. Ważnym dokonaniem Rady było zdiagnozowanie potrzeb organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu gostyńskiego i podjęcie działań w celu ich zaspokojenia. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Rady przedstawili też propozycje działań dla Powiatowej Rady Pożytku Publicznego II kadencji.

Przewodniczący Rady Krzysztof Fekecz podziękował wszystkim członkom Rady za współpracę i zaangażowanie w prace Rady i działania na rzecz wspierania rozwoju organizacji pozarządowych.
Obecnie trwa nabór kandydatów do Rady z ramienia organizacji pozarządowych. Kandydatów mogą zgłaszać osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do 14 lutego. Szczegóły na stronie Powiatu Gostyńskiego.
Powiatowa Rada Pozytku Publicznego