Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uruchomiono podjazd i windę w ŚDS w Chwałkowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie to działająca od kilku lat placówka Powiatu Gostyńskiego, sprawująca dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W jej 7 pracowniach spędza codziennie czas 35 podopiecznych. Obecnie placówka doczekała się pełnego przystosowania do potrzeb jej uczestników. Zlikwidowano ostatnie bariery komunikacyjne. W tym celu wybudowano podjazd dla wózków oraz zamontowano obudowaną platformę dźwigową. Dzięki temu - jak zaznacza Kierownik ŚDS Swietłana Figiel - uczestnicy ŚDS, poruszający się na wózkach, nie mają już żadnego problemu z dotarciem do pracowni terapeutycznych. Środki na tę podwójną inwestycję, kosztującą 160 tysięcy złotych pozyskał Powiat Gostyński, który złożył stosowny wniosek do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Prace inwestycyjne zakończono uroczystym otwarciem, w którym uczestniczyli oprócz gospodarzy: Swietłany Figiel - Kierownika ŚDS w Chwałkowie i Ryszarda Janaszaka - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie także przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do tego potrzebnego niepełnosprawnym przedsięwzięcia: Maria Krupecka - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński, Eleonora Gościniak - Skarbnik Powiatu Gostyńskiego i Mirosław Sobkowiak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Goście przecięli wstęgi, otwierając użytkowanie podjazdu i windy, których poświęcenia dokonał proboszcz Grzegorz Szkudlarek. Do dziewiczego przejazdu windą zaprosił gości Maciej - uczestnik ŚDS, który pokierował windą. Trochę mniej szczęścia miała druga grupa jadących, gdyż utknęła w windzie na kilka minut z powodu awarii korków. Trzeba było użyć zewnętrznego klucza, by mogli oni opuścić windę na I piętrze.

Po uroczystym otwarciu goście odwiedzili uczestników ŚDS w ich pracowniach oraz mieszkańców DPS, którzy witali ich w swoich mieszkaniach.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej ważnej dla ŚDS inwestycji należą się podziękowania.
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 01
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 02
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 03
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 04
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 05
Podjazd i winda w SDS Chwalkowo 06