Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Projekt Powiatu Gostyńskiego wyróżniony jako DOBRA PRAKTYKA

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował „BIULETYN DOBRYCH PRAKTYK”. Zaprezentowano w nim inicjatywy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizowane w ramach projektów systemowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z dwóch wyróżnionych mianem „DOBREJ PRAKTYKI” jest projekt systemowy „Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim”, realizowany przez PCPR w Gostyniu.
Jak podkreślili autorzy Biuletynu ROEFS, projekt „Aktywni razem” pokazuje „najlepsze rozwiązania łagodzenia skutków wykluczenia społecznego poprzez działania w ramach integracji społecznej i zawodowej”. Projekty systemowe pozwalają na zastosowanie instrumentów i narzędzi, które dotychczas nie były w pełni wykorzystywane, a mogą pomóc mieszkańcom w osiąganiu samodzielności ekonomicznej i społecznej. Projekt „Aktywni razem” jest projektem oryginalnym, niepowtarzalnym i dlatego został wskazany jako „inspiracja dla innych do planowania działań projektowych”. Na zdjęciach uczestniczki jednej z grup beneficjentów: Amazonki w czasie wyjazdu rehabilitacyjno-edukacyjnego.
Tytuł projektu:
Aktywni razem
Realizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:
Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja uczestników projektu i ich otoczenia.
Grupa docelowa:
Do realizacji Projektu zaproszono 238 osób, w tym 99 osób niepełnosprawnych (z różnymi rodzajami niepełnosprawności), 33 osoby usamodzielniane, 32 osoby z rodzin zastępczych oraz 74 osoby z otoczenia.
Działania:
· warsztaty kształtowania kompetencji społecznych,
· warsztaty umiejętności społecznych,
· warsztaty aktywnej integracji podnoszące kompetencje poruszania się po rynku pracy,
· warsztat psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem,
·urnusy rehabilitacyjne,
· wycieczki edukacyjno-integracyjne,
· badania lekarskie oraz usługi rehabilitacji prozdrowotnej,
· kurs komputerowy,
· kurs prawa jazdy,
· kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
· kurs zawodowy: kelner - barman, kosmetyczka, operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych, spawacz, fryzjer,
· kurs j. angielskiego,
· studia uzupełniające,
· treningi: integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, pracy w grupie oraz kompetencji rodzicielskich,
· treningi samodzielności,
· poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe oraz wsparcie pracowników socjalnych.
Rezultaty:
· wzrost zaangażowania beneficjentów w sprawy społeczności lokalnej,
· integracja emocjonalna środowiska,
· zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu,
· podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji w zmianę własnej sytuacji życiowej,
· nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji poruszania się po rynku pracy,
· przełamanie bierności zawodowej i usamodzielnienie w działaniu.
Projet Powiatu wyrozniony