Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie opłatkowe
chorych na stwardnienie rozsiane

Członkowie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu i zaproszeni goście spotkali się w sobotnie popołudnie (8.12.) w sali „Werni”. Powitała wszystkich Bożena Misiurek - prezes stowarzyszenia, podkreślając, że - To spotkanie jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają działalność stowarzyszenia, jest też czasem na oderwanie się od codziennych problemów i trosk oraz na nabranie sił do dalszej walki z chorobą.

Spotkanie rozpoczął nastrojowy koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Po nim członkowie Zarządu Stowarzyszenia Walenty Ciszak, Marek Maciejewski i Barbara Horowska wręczyli przybyłym gościom pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za pomoc i udzielane wsparcie. Otrzymali je Jerzy Kulak - Burmistrz Gostynia, Mirosław Sobkowiak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz przedstawiciele KAWON-u i SIMET-u, a także Stowarzyszenie „DZIECKO” i Centrum Informacyjno-Doradcze, działające przy „DZIECKU”, Państwowa Szkoła Muzyczna w Gostyniu oraz ks. proboszcz Krzysztof Młynarczyk i Maciej Święcicki.

Pozostałe podziękowania trafią też do Starosty Gostyńskiego, ARDAGH Glass, AGMAR Agnieszki Poznańskiej, Cukiernictwa „B. Olszowy” Marcina Olszowego, Macieja Marcinkowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, GM TECH Grzegorza Michalaka, Franciszka i Marcina Nowackich, DAXO Chłodnictwo Klimatyzacja w Gostyniu, Techcool Chłodnictwo i Klimatyzacja w Piaskach.

Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali gratulacji i życzeń dla stowarzyszenia i jego członków ze strony gości oraz przełamali się opłatkiem. Później, już miej oficjalnie, spędzili miło czas przy poczęstunku.

Ale to nie koniec opłatkowych wzruszeń. Jak podkreślają prezes Bożena Misiurek i wiceprezes Walenty Ciszak - „w niedzielę odwiedzimy z opłatkiem i upominkami tych członków stowarzyszenia, którym kolejny rzut choroby uniemożliwił przybycie na świąteczne spotkanie”.
Oplatek chorych na SM 1
Oplatek chorych na SM 2
Oplatek chorych na SM 3
Oplatek chorych na SM 4
Oplatek chorych na SM 5