Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca osoby niewidome i niedowidzące z terenu powiatu gostyńskiego do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

Polski Związek Niewidomych już po raz trzeci rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku. Zapraszamy chętne osoby do udziału w projekcie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy to tylko niektóre elementy programu projektu Wsparcie III. Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnikiem projektu może zostać:
· kobieta w wieku 16-59,
· mężczyzna w wieku 16-64,
· osoba nieaktywna zawodowo, poszukującą pracy,
· osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym (z symbolem
   przyczyny niepełnosprawności 04-O lub równoważne).
Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria mogą zgłaszać się do biur makroregionalnych utworzonych przy wybranych okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych.

Makroregion wielkopolski
Izabela Kowalczyk - Specjalista ds. rekrutacji i wsparcia
e-mail:
ikowalczyk@wsparcie.pzn.org.pl
al. Niepodległości 29
61-714 Poznań
Tel. 61 847 86 16, kom. 519 514 175
Fax 61 855 22 43
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie
www.pzn.org.pl/wsparcie3

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.