Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Seniorzy wsparci przez PCPR wygrali Działania Godne Uwagi

W Wielkopolsce coraz trudniej nie zauważyć działań organizacji społecznych. Często przy ograniczonych środkach potrafią one podejmować działania na ogromną skalę. Udowodniły to wyniki Konkursu „Działania godne uwagi”, którego zwycięzcą, z terenu powiatów gostyńskiego oraz rawickiego, został Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu za inicjatywę „XI Świętogórskie Spotkania Seniorów”. Nagrodę wręczyły w imieniu organizatorów konkursu Ewa Gałka - Prezes Zarządu Centrum PISOP i Dagmara Rucińska - Członek Zarządu Stowarzyszenia „DZIECKO”. Odebrał ją Andrzej Starosta - Prezes ZR PZERiI w Gostyniu. Rozstrzygnięcie konkursu było kulminacyjnym momentem Wielkopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

Celem Konkursu, zorganizowanego przez Sieć Centrów Informacyjno-Doradczych, była promocja działań podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej z Wielkopolski. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, organizacje mogły przesyłać opisy podejmowanych przez siebie działań. „Z całego województwa otrzymaliśmy 70 zgłoszeń. 39 z nich zakwalifikowaliśmy do drugiego etapu konkursu, w którym ostateczną decyzję, kto znajdzie się w gronie laureatów, podjęli Wielkopolanie w głosowaniu internetowym oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej” - mówi Joanna Ludwiczak z Regionalnego Centrum Informacyjno-Doradcze w Poznaniu przy Centrum PISOP. Ostatecznie nagrody w Konkursie, symboliczne statuetki oraz promocję nagrodzonych inicjatyw w mediach, otrzymało 8 organizacji, w tym m.in. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu, który zwyciężył na terenie powiatów gostyńskiego i rawickiego.

Przypomnijmy, że XI Świętogórskie Spotkania Seniorów odbyły się 30 maja 2012 r. Przybyli na nie emeryci, renciści i niepełnoprawni seniorzy z całej Wielkopolski, łącznie ponad dwa i pół tysiąca osób. Spotkania rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętogórskiej. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do ogrodów klasztornych w okolice ołtarza polowego, gdzie mogli posilić się przygotowanym posiłkiem, spotkać się ze sobą, porozmawiać przy kawie, a przede wszystkim wysłuchać chórów z terenu Wielkopolski. Przegląd chórów seniorów zgromadził aż siedemnaście zespołów śpiewaczych. Wsparcia w organizacji udzieliły PCPR w Gostyniu oraz Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri.

„Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważną rolę odgrywają organizacje społeczne działające w naszej okolicy. Niejednokrotnie odpowiadają one na potrzeby społeczności lokalnej, integrują środowisko. Warto doceniać i promować takie działania” - podkreśla Mirosław Sobkowiak z Centrum Informacyjno-Doradczego w Gostyniu, przy Stowarzyszeniu Dziecko, współorganizatorze konkursu. Potwierdza to także Andrzej Starosta Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu: „Nagroda była dla nas miłym zaskoczeniem. Ponadto ma dużo znaczenie, ponieważ otrzymaliśmy ją jako pierwsi wśród istniejących Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów”.

Warto podkreślić, że jeszcze cztery wydarzenia z naszego rejonu zauważono w tym konkursie i nominowano do finału konkursu. Wyróżnienia otrzymali ich organizatorzy. Są to w kolejności uzyskanych głosów Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka/Ustronie i Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie za działanie: W grupie siła, w grupie moc; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Nie Sami" za projekt XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Bez Barier" - Święta Góra 2012; Gostyńska Świetlica Środowiskowa "Promyki Dobra" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP za projekt: Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi - Na pomoc Tęczolandii oraz Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. i Zarząd Powiatowy LOK w Gostyniu za: III Ponadpowiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży Niepełnosprawnej w Borku Wlkp.
Konkurs był częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Seniorzy wygrali