Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
im. Kaspra Miaskowskiego

W niedzielę, 25 listopada, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, w nastrojowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński oraz Wójt Gminy Piaski Zenon Norman.
Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa.
W tegorocznej edycji w finale znalazło się 23 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach w szkołach i placówkach, w których wystartowało ponad 350 recytatorów. Na widowni sali widowiskowej GOK'u zasiadło ponad 150 widzów, a wśród nich goście honorowi Zenon Norman - Wójt Gminy Piaski, Irena Różalska - Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy Piaski, reprezentujący Starostę Gostyńskiego radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch oraz radni Gminy Piaski, dyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny oraz znajomi.
Konkurs otworzył Jan Nawrot, dyrektor GOK w Piaskach. Poprowadził recytatorskie zmagania Sebastian Nowak. Występujący następnie dr hab. Jacek Kowalski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w swej prelekcji pt. „Kaspra Miaskowskiego zegar żywota” przedstawił tło historyczno-kulturalne epoki i podkreślił, że twórczość K. Miaskowskiego to kolejny krok w rozwoju literatury polskiej po twórczości Jana Kochanowskiego. Wskazał też na kilka ważnych cech myśli poetyckiej K. Miaskowskiego.
Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność miała możliwość przyznania swojej nagrody. Po trwających blisko trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Urząd Gminy w Piaskach, Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, a następnie na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Kowalskiego. Po pełnych refleksji muzycznych doznaniach nadszedł czas na ogłoszenie wyników XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego.
Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciel jury M. Sobkowiak, podsumowując zmagania finałowe, wysoko ocenił przedstawione prezentacje, podziękował wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Wyrazy uznania skierował też do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie się i trud pracy z młodymi ludźmi w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione. Podziękował też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i coraz wyższy poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Podkreślił też, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany.
W kategorii szkół podstawowych jury przyznało 1 miejsce Oldze Krajce (SP nr 2 w Gostyniu), 2 miejsce Michalinie Kordus (SP w Sułkowicach), 3 miejsce Joannie Małeckiej (SP w Piaskach), a wyróżnienie Klaudii Bartków (SP w Poniecu).
W kategorii gimnazjów jury przyznało 1 miejsce Kalinie Szczepaniak (Gimn. nr 1 w Gostyniu), 2 miejsce Wojciechowi Dolatowskiemu (Gimn. w Piaskach), 3 miejsca nie przyznano, a wyróżnienie otrzymały Jagoda Chuda (Gimn. w Poniecu) i Wiktoria Wojciechowska (Gimn. w Krobi).
W kategorii szkół średnich jury postanowiło nie przyznawać miejsc, przyznano tylko wyróżnienie Angelice Sierakowskiej (ZSR w Grabonogu).
W kategorii osób niepełnosprawnych 1 miejsce otrzymała Ewa Baćmaga (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie), 2 miejsce Halina Skwarczyńska (DPS w Chumiętkach), 3 miejsce Robert Mendel (Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu). Równorzędne wyróżnienia otrzymali Maciej Lenarczyk (ŚDS w Gostyniu), Marta Maćkowiak (WTZ w Piaskach), Tomasz Molenda (DPS w Zimnowodzie),  Paulina Zygmunt (ZS w Brzeziu).
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Otrzymała ją Kalina Szczepaniak. Specjalną nagrodę za najlepszą recytację Miaskowskiego otrzymał Wojciech Dolatowski.
Swoją nagrodę przyznała też publiczność. Puchar i nagrodę publiczności otrzymała Michalina Kordus.
Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz konkursowe upominki, które również rozlosowano wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują radnemu Konradowi Szafrankowi i wójtowi Zenonowi Normanowi za ufundowanie nagrody i pucharu Grand Prix, Krzysztofowi Deutschowi za ufundowanie nagrody publiczności, a radnemu Grzegorzowi Naskrętowi za ufundowanie nagrody specjalnej za najlepszą recytację Miaskowskiego. Osobne podziękowania kierują dla szkół i placówek za przeprowadzenie eliminacji gminnych do konkursu.
Konkurs Recytatorski 1
Konkurs Recytatorski 2
Konkurs Recytatorski 3