Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Jesteśmy wśród Was”

Rozstrzygnięto XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs od lat adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnospraw-nych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.
Podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa miały w tym roku miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
Na tegoroczną edycję spłynęło 97 prac wykonanych różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury w składzie: Violetta Kolendowicz, Izabela Tomczak, Beata Kasperczak i Mirosław Sobkowiak, miało bardzo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. Jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. Jury skierowało też słowa uznania dla instruktorów opiekujących się artystami.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
W kategorii Dorośli nagrodzeni zostali:
1 miejsce: Robert Oleszak (Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie),
2 miejsce: Izabela Kotus (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu),
3 miejsce: Katarzyna Kędzia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie).
Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Ryszard Siepa (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach),
- Eugeniusz Zieliński (Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu),
- Piotr Łysiński (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach).
W kategorii dzieci i młodzieży nagrodzeni zostali:
1 miejsce: Sylwester Wujczak (Zespół Szkół w Brzeziu),
2 miejsce: Michalina Kasprzyk (Zespół Szkół w Brzeziu),
3 miejsce: ex aequo: Aleksandra Sowińska (Zespół Szkół w Brzeziu), Piotr Skowron (Zespół Szkół w Brzeziu).
Nagrody zwycięzcom wręczyli Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński oraz Marian Jańczak Burmistrz Borku Wlkp., jednocześnie fundator nagrody głównej.

Po odebraniu nagród uczestnicy konkursu, widzowie, opiekunowie oraz rodzice obejrzeli wystawę konkursową.
Tegoroczny konkurs zorganizowali: Stowarzyszenie "Dziecko", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu a wsparcia udzeliły Urząd Miejski w Borku Wlkp., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
Jesteśmy wśród was 1
Jesteśmy wśród was 2
Jesteśmy wśród was 3
Jesteśmy wśród was 4