Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Stop przemocy wobec dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyłączyło się do kampanii społecznej „Nie ma dzieci - są ludzie”, która ma na celu przypomnieć dorosłym, że dzieci są ludźmi i posiadają niezbywalne prawo do szacunku i godnego traktowania. Inicjatorem kampanii jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Kampania „Nie ma dzieci, są ludzie” trwać będzie do końca bieżącego roku. W ramach jej działań, w mediach ogólnopolskich jak i regionalnych emitowane będą spoty promujące akcję. W całej Polsce zawisły także plakaty autorstwa Piotra Zielińskiego jednego z 20 finalistów konkursu ogłoszonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.
Takie plakaty zostały umieszczone na stronach internetowych PCPR w Gostyniu oraz wiszą w siedzibie Centrum. Można je też otrzymać w PCPR lub pobrać ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Zachęcamy wszystkich, którzy popierają idee kampanii, do okazania poparcia i umieszczenia ich na stornach www lub w siedzibie swojej instytucji.

Marek Michalak zwraca uwagę na najnowsze wyniki badań dotyczących postaw społecznych wobec bicia dzieci. Według nich poziom społecznej akceptacji dla bicia dzieci należy ocenić jako nadal wysoki. W społeczeństwie polskim nadal, niestety, zdecydowana większość osób aprobuje stosowanie tzw. „klapsów” - aż 68%. Cieszyć może fakt, że aż 72% badanych wyraziło gotowość do zareagowania, jeśli podejrzewaliby występowanie przemocy wobec dziecka. Jednakże w dużym stopniu byłyby to działania wyjaśniające; widoczna jest także niechęć do podejmowania działań bezpośrednich:

- Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły, jednak nie mniej przerażający jest też fakt, że - jak wykazują badania - wielu dorosłych znajduje szeroki wachlarz powodów usprawiedliwiających swoją bierność, czy  niechęć do podejmowania działań bezpośrednich, kiedy w otoczeniu dzieje się krzywda dziecku. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi jest - moim zdaniem - niedopuszczalna i mam nadzieję, że zorganizowana kampania uczuli dorosłych także i na ten problem.
Nie ma dzieci - są ludzie