Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Mam co robić, mam gdzie iść

Dzieci i młodzież z Michałowa, Drogoszewa oraz Godurowa, trzech położonych blisko siebie wiosek w Gminie Piaski, mogą aktywnie spędzać pozalekcyjny czas, rozwijać swoje pasje, uzupełniać wiedzę, a przy okazji wyśmienicie bawić się i integrować. Wszystko za sprawą projektu „Mam co robić, mam gdzie iść”, który został nagrodzony w konkursie Fundacji PZU „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miastach 2012 r.”.
Projekt realizowany jest ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”, a także uzyskanej dotacji z Fundacji PZU. Partnerem w projekcie jest Gmina Piaski oraz PCPR w Gostyniu. W ramach projektu Stowarzyszenie „Dziecko” przygotowało bogatą ofertę edukacyjno-kulturalnych zajęć pozalekcyjnych, które są całkowicie bezpłatne dla uczestników. Są to warsztaty taneczne, warsztaty fotograficzno-dziennikarskie, warsztaty z języka angielskiego, nauka gry w kręgle, nauka jazdy konnej i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Te ostatnie prowadzą będą strażacy z OSP Godurowo. Uczą, jak szybko reagować i jakie kroki przedsięwziąć w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, wyjaśnią, na czym polega strażacka służba i będą zaszczepiać w młodych mieszkańcach gminy Piaski chęć niesienia pomocy innym.
Większość zajęć odbywa się w świetlicy wiejskiej w Michałowie. Pomysł zrodził się w głowach młodych wolontariuszy z Michałowa, którzy chcieli zrobić coś dla siebie i dla innych. Zebrała się grupa młodych ludzi, która chce aktywnie działać na rzecz swojej miejscowości, chce, żeby coś się w niej działo, żeby nie było pusto, smutno i nudno. Teraz wolontariusze realizują coś, co będzie cykliczne, rozłożone w czasie i dzięki czemu będą mogli rozwijać się dzieci. Młodzież wskazuje również, że praca wolontariuszy może przynosić wiele satysfakcji i zadowolenia, Do współpracy przy realizacji projektu włączyła się aktywnie również Rada Sołecka z Michałowa, która wspiera młodych ludzi w ich działaniach. Koordynator projektu Dagmara Rucińska dodaje: - Założenie projektu było takie, żeby młodzież z Michałowa, Drogoszewa i Godurowa zintegrowała się, żeby starsi koledzy mogli poznać młodszych i służyć im pomocą w organizowaniu i ciekawym spędzaniu wolnego czasu.

W ramach projektu został zakupiony profesjonalny sprzęt nagłaśniający, który będzie służył przy organizacji innych festynów, imprez itp. Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje Wójtowi Gminy Piaski Zenonowi Normanowi za nieodpłatne udostępnienie do zajęć świetlicy wiejskiej. Projekt zakończy się festynem dla dzieci.
Mają co robić