Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano pracowników pomocy społecznej

Tradycją Powiatu Gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, których trud jest niewidoczny na co dzień. Doskonałą okazją ku temu są obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które w Powiecie Gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter.
Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie prawie czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Tegoroczna uroczystość miała szczególną oprawę. Uświetnił ją recital młodego pianisty Pawła Kasperkowiaka, ucznia Szkoły Talentów w Poznaniu, laureata m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Paryżu. Koncert został przyjęty owacyjnie, a młody pianista otrzymał przy okazji podziękowania nie tylko od organizatorów, ale i od władz powiatu za rozsławianie Ziemi Gostyńskiej.

W tym roku powiatowe obchody święta pracowników pomocy społecznej odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Na tę szczególną uroczystość przybyli włodarze gmin i powiatu: Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak, Sekretarz Gminy Pępowo Urszula Wabińska. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, domu usamodzielnień, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wraz z nimi przybyli też podopieczni placówek pomocy społecznej. Przybyli też przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.
Wicestarosta Gostyński oraz Burmistrz Borku Wlkp. podziękowali pracownikom służb społecznych za pracę wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, którzy stracili już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy odzyskują wiarę i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników dyplomami, nagrodami i kwiatami.

W przerwie można było obejrzeć wystawę prac plastycznych podopiecznych placówek pomocy społecznej oraz dzieł wykonywanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie.
Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości, który stał się okazją do wymiany doświadczeń i długich rozmów gości i pracowników pomocy społecznej.

Organizatorami powiatowego święta byli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Stowarzyszenie „Dziecko”, Urząd Miejski w Borku Wlkp., Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Dzień Pracownika Socjalnego 1
Dzień Pracownika Socjalnego 2