Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konsultacje Programu Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
poniedziałek 19.11.2012 r.

W związku z trwającymi od 19 do 29 listopada 2012 roku konsultacjami Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2012-2014 zwracamy się z prośbą o przesłanie opinii do ww. Programu.
Projekt Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2012-2014 dostępny jest na stronach:
www.powiat.gostyn.pl, www.pcpr-gostyn.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7.

Dokumenty (opinia, jej autor, jego adres) należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2012 roku na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń
lub adres mailowy:
pcpr@gostyn.pl

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dzieci i rodziny oraz środowiskiem związanym z pieczą zastępczą, odbędzie się 26.11.2012 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256)

Załączniki:
Projekt Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2012-2014
Uchwała Nr 81/675/12 Zarządu Powiatu Gostyńskiego