Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat Gostyński wyróżniony na konferencji w Polskiej Akademii Nauk

W Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (13.11.2012). Na tę debatę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił członków Zespołów Interdyscyplinarnych z całej Wielkopolski. Przybyli licznie pracownicy pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Tematem przewodnim konferencji była rola poszczególnych służb w procesie niesienia pomocy.
Zaprezentowano także dobre praktyki w tym zakresie wielkopolskich gmin i powiatów. Powiat Gostyński doczekał się specjalnego wyróżnienia, gdyż organizatorzy konferencji uznali, że system przeciwdziałania przemocy utworzony przez Powiat Gostyński jest dobrą praktyką, wartą rozpowszechniania. Schemat i zasady funkcjonowania powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy oraz jego najważniejsze działania przedstawił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, gdyż to właśnie PCPR w Gostyniu koordynuje działania powiatu oraz realizuje sporą ich część w tym obszarze. Ale na sprawnie funkcjonujący system składają się działania jednostek powiatowych pomocy społecznej: PCPR w Gostyniu i wchodzących w jego skład Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Mediacyjnego, ale też Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kuratorów Sądowych, Prokuratury, Sądu oraz organizacji pozarządowych. Wśród nich najważniejszą rolę pełni Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach-Marysinie oraz Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy Stowarzyszeniu „Dziecko”. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły powiatowe działania profilaktyczne i edukacyjne, a wśród nich, realizowane przez PCPR w Gostyniu w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej i Stowarzyszeniem „Dziecko” cykliczne warsztaty kompetencyjne dla rodziców i wspierająca je książka „Mamo! Tato! Kochajcie mnie! Podręcznik dla dobrych rodziców”, opracowana i wydana przez PCPR w Gostyniu.
Obok Powiatu Gostyńskiego za dobre praktyki uznano też działania Powiatu Krotoszyńskiego oraz gmin Lipno i Września.

Jest to kolejne wyróżnienie dla działań Powiatu Gostyńskiego w tym obszarze, gdyż już rok temu Minister Pracy i Polityki Społecznej nagrodził powiat - w ogólnopolskim konkursie - za osiągnięcia i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Mamo!Tato!