Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Potrzebni innym
Ogłoszenia i aktualności
Potrzebni innym
Już po raz siódmy odbyło się Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, zorganizowane przez OSPiMOPR „CENTRUM”. Tym razem Powiat Wrocławski zaprosił i gościł liczną grupę kadry z jednostek pomocy społecznej z całego kraju. Forum obradowało (25-28.10.12) pod hasłem „Potrzebni innym”. Forum tradycyjnie poprowadził Andrzej Snulczyński Prezes OSPiMOPR „CENTRUM”. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu Jarosław Duda, Krystyna Wyrwicka dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i jej zastępca Marzena Bartosiewicz. W pierwszym dniu obrad uczestniczył dr Wojciech Skiba Prezes Zarządu PFRON. Tegoroczne forum poświęcone było założeniom nowej ustawy o pomocy społecznej, aktualnej sytuacji domów pomocy społecznej, doświadczeniom i zagrożeniom w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programowi „Aktywny Samorząd”, realizowanemu przez PCPR-y ze środków PFRON. Członkowie Stowarzyszenia „Centrum” odbyli zabranie sprawozdawcze, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia. Drugiemu dniu Forum towarzyszyła ciekawa i żywa dyskusja oraz wymiana poglądów na zagadnienia działalności PCPR i MOPR. Wiele pytań kierowano zarówno do Ministra Jarosława Dudy, jak też dyrektor Krystyny Wyrwickiej i Prezesa PFRON.
Szeroko komentowano wydarzenia związane z sytuacją rodzicielstwa zastępczego pod rządami nowej ustawy wobec zaistniałej sytuacji w powiecie puckim. Sporo uwagi poświęcono samej ustawie, która, oprócz wielu szans, jakie stworzyła, jest - zdaniem uczestników forum - źródłem wielu zagrożeń dla istniejącego systemu pieczy zastępczej i wsparcia rodziny. Blok poświęcony tej problematyce przygotował i poprowadził Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu).
Ustalono też, że na wiosnę odbędzie się tez szkolenie koordynatorów rodzicielstwa zastępczego z udziałem dyrektorów i kierowników PCPR i MOPR.
Z ust Prezesa dr Wojciecha Skiby usłyszano o projektowych środkach i zadaniach na 2013 rok dla samorządów wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Z informacji Prezesa PFRON wynika, że w roku 2013 o 25% zmniejszone zostaną pieniądze dla samorządów na te zadania. Większe środki planuje się na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i dla samorządów wojewódzkich. PFRON w rok 2013 wejdzie z nadwyżką 400 mln zł.
Specjalne podziękowania za wsparcie organizacji Forum należą się Arlecie Szmigielskiej - dyrektorce PCPR we Wrocławiu.