Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gorący apel w sprawie zimy!

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też i tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe - nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich.
Dlatego w imieniu realizatorów programu „ZIMA 2012/2013” zwracam się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz o informowanie o takich sytuacjach policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, właściwego ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, ośrodka zdrowia czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, bo może powodem jest tylko np. nieumiejętność zakupu opału w składnicy albo nieszczelne drzwi czy okna, albo awaria systemu grzewczego, którą łatwo usunąć, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości, poinformujmy ww. służby.
Reagujmy nawet wtedy, gdy widzimy na ulicy, w rowie, czy gdzieś pod drzewem siedzące lub leżące osoby, będące pod wpływem alkoholu. Niestety, to one są przede wszystkim ofiarami mrozów. Wszystkie krajowe (już w tym sezonie) przypadki śmierci osób z powodu wychłodzenia organizmu to wyłącznie osoby pijane, w tym młode i zdrowe.
Dlatego też szczególnie apeluję do osób nadużywających alkoholu, by zachowały kontrolę oraz nie wystawiały na próbę wrażliwości społecznej innych ludzi, zwłaszcza, że zaśnięcie lub zasłabnięcie poalkoholowe może się zdarzyć w miejscu, w którym nikt się na czas nie pojawi.
Apeluję również do właścicieli mieszkań, by nie oszczędzali na ogrzewaniu i na swoich lokatorach, zwłaszcza na osobach starszych, niepełnosprawnych czy rodzinach z małymi dziećmi. A takie sytuacje mają miejsce, jak choćby ujawniona w czasie interwencji pracownika PCPR sytuacja w Gostyniu, gdzie temperatura w wynajmowanym mieszkaniu starszego schorowanego małżeństwa, utrzymującego się z jednej emerytury pomostowej nie przekraczała przez ostatnie dni 12 stopni w skali Celsjusza!
Proszę również o przekazywanie niepotrzebnej i zbędnej ciepłej odzieży zimowej, kurtek, butów oraz koców. Za pośrednictwem gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie trafią one do najbardziej potrzebujących.
Dodatkowo informuję, że został uruchomiony powiatowy program pomocowy „Zima 2012/2013”, realizowany w powiecie gostyńskim. Jego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działania niskich temperatur. W ramach programu zostały przygotowane na terenie powiatu 24 miejsca interwencyjne, a dodatkowo ośrodki pomocy społecznej przygotowały też schronienie w noclegowniach i schroniskach poza powiatem gostyńskim. Zaplanowano też szereg działań monitorujących oraz wspierających funkcjonowanie w środowisku osób narażonych na działanie zimowych temperatur.
Adresatami programu są osoby bezdomne, osoby pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne, samotne, wymagające z różnych względów opieki i pomocy.
Program jest realizowany w okresie zagrożenia działaniem niskich temperatur - od listopada 2012 r. do marca 2013 r.
Program został przygotowany przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu gostyńskiego.
Informacja o programie została rozpowszechniona wśród wszystkich instytucji i specjalistów, którzy mogą zetknąć się z ww. problemem (policjanci, strażnicy miejscy, lekarze rodzinni, lekarze pogotowia ratunkowego, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele, radni powiatowi i gminni, burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy samorządowi).
Cały program jest dostępny na stronie pcpr-gostyn.info w zakładce „Program Zima”.

Mirosław Sobkowiak
Dyrektor PCPR w Gostyniu