Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier” - Święta Góra 2012

Krzysztof Schoepe z Leszna, Anna Lorenc z Kościana i Jan Jędraszyk z Leszna zostali zwycięzcami XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" - Święta Góra 2012 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gosty
ńskiego Andrzeja Pospieszyńskiego.
W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 243 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Natalii Buli
ńskiej za przejmujące wykonanie „Świat się pomylił” z repertuaru Patrycji Markowskiej.

Mimo że bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, to jednak nie tylko zmagania konkursowe były najważniejsze. Dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż dzięki festynowi towarzyszącemu festiwalowi impreza ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na niej pół tysiąca osób.

Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi przyglądali się, ale też brali w nich aktywny udział, specjalni goście: Wicestarosta Gosty
ński Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Zdzisław Kowalczyk, radni Powiatu Gostyńskiego: Kazimiera Puślednik, Piotr Gorynia, Stanisław Zaremba, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Prezes ZPChr Simet S.A. Zofia Grzegorzewska, Filipini: ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski i ks. Michał Kulig, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny, Prezes Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” Małgorzata Walczak, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "KASIA" Urszula Szefer, Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Chumiętkach - Zbigniew Polowczyk, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, w Rogowie - Grzegorz Czułno, w Zimnowodzie - Grażyna Wira, Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy: w Chwałkowie - Swietłana Figiel i w Gostyniu - Violetta Skorupska, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu Irena Dudek oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria Marciniak.

Sam festiwal rozpoczął się 14 września o godz. 10:00 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Poprzedziła go Msza Święta. Pogoda była wspaniała, a gości, artystów, opiekunów i widzów opanowała atmosfera radosnej zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Janusz Sikora Wicestarosta Gosty
ński, życząc wszystkim wspaniałych doznań i podkreślając, że nawet aura dostosowała się do tytułu „Bez Barier”, gdyż ustały kilkudniowe deszcze i chłody.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Edyta Marcinkowska, Monika Kolendowicz, Andrzej Konieczny i Antoni Kuś. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Anna Szyma
ńska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Konkursom „Bez barier" towarzyszył festyn rodzinny przygotowany przez Dom Dziecka w Bodzewie, wsparty przez PCPR w Gostyniu, w trakcie którego miały miejsce wesołe konkursy (np. wędkarz czy rozpoznawanie potraw) i zabawy dla całych rodzin (rodzinne zawody narciarskie). Długie kolejki ustawiały się też do strzelnicy z broni pneumatycznej. Na festyn przybyły m.in. rodziny zastępcze, dla których oprócz wspólnej zabawy to spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadcze
ń. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez Barier” kawę, herbatę, pyszny placek oraz grzaną kiełbasę i bigos. Oblegane było też stoisko z watą cukrową i pop-cornem. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki i słodycze.

W konkursie strzeleckim atrakcyjne nagrody otrzymali:
w kategorii kobiet: 1. Agata Zawodna, 2. Irena Dudek, 3. Marzena Pomoger;
w kategorii mężczyzn: 1. Dawid Pietrzak, 2. Marcin Chłodzi
ński, 3. Eugeniusz Kościelny.

W konkursie plastycznym dla dzieci I nagrodę otrzymał Daniel Kubiak ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalej Troski „KASIA”, a wyróżnienia Beata Bąkowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu i Mateusz Górny ze Stowarzyszenia „KASIA”.

W koncercie finałowym wystąpił zespół „JEDNO SERCE”. Swoim występem zbudował nastrojowy klimat i urzekł festiwalową publiczność, która wymogła bisy, oraz przygotował wszystkich do koncertu laureatów. Wystąpili w nim: zwycięzca Konkursu Piosenki Krzysztof Schoepe z Leszna, który fantastycznie wykonał polską wersję „Alleluja” Leonarda Cohena, oraz Natalia Buli
ńska - zdobywczyni Nagrody Publiczności. Po ich prezentacjach długo nie milkły brawa.

Wyniki XIII konkursów „Bez Barier” ogłosiła koordynatorka festiwalu Violetta Kolendowicz (PCPR w Gostyniu), podkreślając wysoki poziom wykona
ń artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody (aparaty cyfrowe, sprzęt rehabilitacyjny, wieże audio oraz sprzęt AGD) i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez przedstawicieli zaproszonych gości.

Zamykając XIII Festiwal „Bez Barier”, Dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu i festynu. Wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że takie spotkania, jak to festiwalowe, pokazują, że warto być nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.

XIII edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Gosty
ńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę Publiczności ufundował Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman.

Wyniki

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
18 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 67 uczestników.

Miejsca:
1. Krzysztof Schoepe (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
2. Natalia Buli
ńska (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej).
3. Zespół: Mateusz + Agnieszka + Edyta + Adam (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).

5 wyróżnie
ń (równorzędnych):
- Zespół DPS w Rogowie (Barbara Skibniewska, Zdzisława Oszczęda, Wioletta Bogda
ńska) (Rogowo - Dom Po-
  mocy Społecznej),
- Marzena Kokoci
ńska (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Piotr Rzepecki (Miejska Górka - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Zuzanna Trawka (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Jan Dusza (Krzywi
ń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

Nagroda Publiczności: Natalia Buli
ńska (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy).

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 43 artystów

1. Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
2. Radosław Więckowski (Gosty
ń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Joanna Żelichowska (Gosty
ń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnie
ń (równorzędnych):
- Dariusz Raczkowski (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie - Pracownie Terapeutycz-
  ne w Łagiewnikach),
- Eugeniusz Zieli
ński (Gostyń - Dom Dziennego Pobytu),
- Patryk Kierych (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Jolanta Gęszka (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Rafał Michalski (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).

b) Kategoria „Prace nadesłane” - 102 prace - 133 autorów

1. Anna Lorenc (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Daniel Nowak (Gosty
ń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnie
ń (równorzędnych):
- Praca zbiorowa (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „NIE SAMI”),
- Marzena Lucerek (Rogowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Beata Kaźmierczak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Angelika Jagodzi
ńska (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie - Pracownie Terapeuty-
  czne w Łagiewnikach),
- Hanna Bogda
ńska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Dawid Kasperski (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
Bez Barier 01
Bez Barier 02
Bez Barier 03
Bez Barier 04