Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
PCPR w Gostyniu nagrodzone przez ministerstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wygrało grant w ogólnopolskim otwartym konkursie ofert w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012”. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla projektu PCPR w Gostyniu za program „Szkolenia rodzin zastępczych”.
Celem nagrodzonego programu pomocy dziecku i rodzinie jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin, w tym zastępczych.
W ramach projektu realizowanych jest wiele działań. Odbędą się trzy całodniowe specjalistyczne warsztaty dla rodziców zastępczych, poświęcone następującym tematom:
1.  Więzi i przywiązanie - relacje rodzina zastępcza i biologiczna, kontakty z rodzicami.
2.  Zaburzenia zachowania, diagnoza, przyczyny, konsekwencje, uzależnienia, umiejętność pomaga-
     nia dziecku.
3.  FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy (wynik spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży)
     - diagnoza i zasady pracy z dzieckiem z FAS.
Celem prowadzonych specjalistycznych szkoleń jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności przez rodziny zastępcze i kandydatów na nie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Z jednego cyklu szkoleniowego skorzysta minimum 15 osób. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów: psychologa, terapeutę, pedagoga.
Prowadzone było też szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Trwa nabór kolejnych kandydatów na rodziców zastępczych - rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Zgłaszający się kandydaci na rodziców zastępczych będą szkoleni w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”.
PCPR w Gostyniu zaprasza chętnych, nabór (tel. 65-572-75-28 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie) prowadzony jest do wyczerpania liczby miejsc.
Dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wkładowi Powiatu Gostyńskiego wszystkie działania w projekcie są nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.