Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zapraszamy artystów niepełnosprawnych!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają serdecznie artystów niepełnosprawnych do udziału w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym „Sztuka Bez Barier” - Święta Góra 2012, składającym się z trzech konkursów: piosenki i dwóch plastycznych (patrz niżej) oraz szeregu imprez towarzyszących.
Impreza odbędzie się 14 września 2012 r. (piątek) na Świętej Górze w Piaskach k. Gostynia (Ogrody Zespołu Klasztornego Kongregacji Oratorium Księży Filipinów).

Warunki uczestnictwa  w konkursie piosenki „Muzyka Bez Barier”:
zgłoszenie udziału uczestnika (imię, nazwisko, placówka/organizacja, wiek, adres, stopień niepełnosprawności, tytuł piosenki/piosenek, autor) do dnia 6 września 2012r. (liczy się data wpływu) na adres PCPR w Gostyniu (63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 7, faks 65-572-75-28, pcpr@gostyn.pl. Czas łączny prezentacji muzycznej wykonawcy do 8 minut, organizatorzy zapewniają odtwarzacze CD oraz nagłośnienie instrumentów. (Konieczne zgłoszenie instrumentarium i liczby mikrofonów dla wykonawców).

Warunki uczestnictwa w konkursach plastycznych „Sztuka Bez Barier”:

Kategoria: Konkurs na żywo - wykonanie pracy w czasie konkursu (tj. ok. 3 godzin).
Zgłoszenie udziału (imię, nazwisko, placówka/organizacja, wiek, adres, stopień niepełnosprawności) technika np. ołówek, kredka, farby, glina itd.) do 6 września 2012r. (liczy się data wpływu) na adres PCPR w Gostyniu (jw.). Uczestnicy konkursu na żywo przyjeżdżają z własnymi materiałami.

Kategoria: Konkurs prac gotowych - podpisanych i dostarczonych do PCPR do 6 września 2012r. wraz z pisemnym zgłoszeniem (imię, nazwisko, placówka/organizacja, stopień niepełnosprawności, tytuł pracy, technika).

Informacje szczegółowe: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu - tel. kontaktowy: 65-572-75-28.