Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Starostę przy pomocy PCPR
Dom Dziecka w Bodzewie
Bodzewo 64
Dom Usamodzielnień w Gostyniu
Gostyń, ul. ks. Olejniczaka 12a
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu
Gostyń, ul. Wrocławska 7
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Krobi
Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 27
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli
Pogorzela, ul. Krobska 15
Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Chumiętki 22
Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
Chwałkowo 73/74
Dom Pomocy Społecznej w Rogowie
Rogowo 24
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Zimnowoda 17
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie
Chwałkowo 73/74
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach
Piaski, ul. Szkolna 1
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Piaski, Marysin 1