Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Inspektor Ochrony Danych
1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu został wyznaczony Inspektor Ochrony
    Danych. Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Radajewska.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:
    przetwarzaniem danych osobowych oraz
    wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO - czyli rozporządzenia Parlamentu
       Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
       fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
       takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
    adres poczty elektronicznej: iod@powiat.gostyn.pl
    numer telefonu: 65 575 25 10
    adres do korespondencji:
       Starostwo Powiatowe w Gostyniu
       ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl