Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Aktywni razem - program aktywizacji społecznej i zawodowej
238 aktywnych w powiecie gostyńskim

10 grudnia 2012 r. odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu „AKTYWNI RAZEM”. Realizatorzy projektu oraz jego uczestnicy spotkali się, by podsumować projektowe działania. Wszystkie grupy beneficjentów podkreślały dużą przydatność form zrealizowanych w ramach projektu. Spotkania zakończyły się życzeniami świątecznymi i wręczeniem uczestnikom projektu upominków mikołajkowych.
Organizatorem spotkań było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. kolejną edycję projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem tegorocznego projektu pn. „Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim” jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 133 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów, 10 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 76 osób tworzących rodziny zastępcze i ich otoczenie oraz 12 amazonek, poprzez treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne nad morzem i w górach, połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich, poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego, poradnictwo psychologiczne oraz kursy: komputerowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawacza, kosmetyczne, fryzjerskie itd.
Łącznie z różnych działań w ramach 3 lat realizacji projektu przez PCPR w Gostyniu skorzystało już 238 osób ogółem w tym 164 beneficjentów (99 osób niepełnosprawnych, 33 osoby usamodzielniane, 32 osoby z rodzin zastępczych) oraz 74 osoby z otoczenia.
Aktywni - podsumowanie 1
Aktywni - podsumowanie 2
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl