Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Aktywni razem - program aktywizacji społecznej i zawodowej
Aktywni 01 - amazonki
Aktywni 02 - Chwałkowo-otwarcie
Aktywni 03 - Chwałkowo
Aktywni 04 - rodziny zastępcze