Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Aktywni razem - program aktywizacji społecznej i zawodowej
AKTYWNI RAZEM
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W POWIECIE GOSTYŃSKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. kolejną edycję projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem tegorocznego projektu pn. "Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim" jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 133 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów, 10 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 76 osób tworzących rodziny zastępcze i ich otoczenie oraz 12 amazonek, poprzez treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich, poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego, poradnictwo psychologiczne oraz kursy: komputerowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawacza, kosmetyczne, fryzjerskie itd.
Aktywni Razem - plakat_800
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl