Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Starosty Gostyńskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest zamknięte dla klientów od 16 marca 2020 r. do odwołania.
Zostały zawieszone wszystkie spotkania, wydarzenia, posiedzenia, warsztaty, szkolenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi obsługę klientów z uwzględnieniem procedur zgodnych z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych.

Bieżące sprawy załatwiane są w następujący sposób:

1. Telefonicznie pod numerem 65 572 75 28.
2. Drogą mailową pod adresem: pcpr@gostyn.pl.
3. Kontaktując się mailowo lub telefonicznie z konkretną osobą, prowadzącą Państwa sprawę.
4. Wsparcie specjalistyczne, w tym pomoc psychologiczna, udzielane są w sytuacjach interwencyj-
    nych i kryzysowych pod numerem telefonu: 65 572 75 28 w dni robocze od 7:00 do 15:00,
    a w środy do 18:00.
5. Jeśli jednak załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejsze
    uzgodnienie telefoniczne. W takich przypadkach ważne jest, by w PCPR w Gostyniu pojawiła się
    tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
6. Przy wejściu od ul. Olejniczaka została umieszczona skrzynka, do której zainteresowani mogą
    wrzucać bieżącą korespondencję z PCPR w Gostyniu.

                                                                        Dyrektor PCPR w Gostyniu - Mirosław Sobkowiak
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl